Değerlendirme Sistemi

Positive messages: Olumlu mesaj

Violance& Scariness: Şiddet ve Korkutucu İçerik

Sexy stuff& Drinking&drugs&smoking& Language: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar

Consumerism: Tüketime özendirme

Konular ve Kazanımlar

Çocuklarınız için hem eğlenceli hem de zarar vermeyen ve bunun yanında da yeni bilgi ve kazanımlar edinebileceği, olumsuz örnek teşkil etmeyen uygulamalar arayışında mısınız? İşte biz OKÖ olarak siz ebeveynler için mobil uygulamaları konu, kazanım ve içerik kapsamında uzmanlar eşliğinde değerlendirmekte ve çocuk gelişimi adına önemli olan kriterler dahilinde kısa, açıklayıcı bilgiler eşliğinde puanlandırmaktayız.

Değerlendirmeler, uygulamaların hedef aldığı yaş aralığı kapsamında yapılmaktadır.

Konular

Konular kimi zaman akademik kimi zaman da sosyal yaşantıya dair etkinlik ve kazanımları içerebilmektedir.

Dil ve okuma-yazman öğrenimi: Yabancı dil öğrenimi, ana dilde okuma-yazma öğrenimi, dinleme ve yönerge takibi

Matematik: Aritmetik, cebir, geometri

Fen&doğa ve bilim: Fen, doğa, astronomi, kimya, biyoloji, jeoloji

Genel kültür: Tarih, coğrayfa, farklı kültürlere dair bilgiler

Sanat: Görsel sanatlar, dans, tiyatro, müzik, film

Hobi: Kişisel ilgi alanları, yetenek ve beceri geliştirmeye yönelik etkinlikler

Kazanımlar

Kazanımlar, çocukların akademik ve yaşamsal beceri edinimleri için yaşları doğrultusunda edinmeleri amaçlanan temel kazanımları içerir.

Düşünme&Yorumlama&Yargılama Becerileri: Neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, planlama, karşılaştırma, anlam çıkartma, eleştirel ve analitik düşünme becerileri

Kavramsal Beceri: Yön/konum, zaman/sıralama/gruplama/eşleştirme, renk, şekil, boyut, miktar, duyu, duygu, örüntü

Dikkat: Bilişsel etkinliklere odaklanma, belirli uyarıcıları arama, rekabet halindeki uyaranlara tepki vermeme

Hafıza: Bilgilerin kodlanması depolanması ve ihtiyaç anında geri çağırılması

Öz Denetim/Otonomi: Sorumluluk alma, insiyatif alma, neyi nasıl öğreneceğini öğrenme

Sosyal-Duygusal Gelişim: Duygularının farkında olma, kendini tanıma, yeterliliklerini ve gelişim alanlarını bilme, duruma uygun tepki verme

Değerler Eğitimi: Dürüstlük, arkadaşlık, saygı, sorumluluk ve bunun gibi insani ahlak unsurları

Sağlık&Spor: Fiziksel gelişime sağlığa katkı sağlayan bedensel ve zihinsel etkinlikler

Yaratıcılık: Sorunlara karşı duyarlılık, çözüm üretmeye dair motivasyon, esnek ve orfjinal düşünme, yeniden tanımlama ve düzenleme becerisi

Teknik Beceriler: Dijital ürünleri kullanım becerisi ve dijital yaratıcılık, analitik düşünme, farklı bakış açıları edinme, takım çalışmasına uyum sağlama