puzzle

 • Sevimli Bir Yapboz Oyunu: Animal Babies

  by - Jul 21, 2016
  Yapbozlar, gelişim çağındaki her çocuk için iyi bir zihin geliştirme araçlarıdır. Parçaların birleştirilmesi, tümevarım yapma, ufak parçalardan büyük parçayı tahmin etme, zihinsel gelişimin en önemli basamaklarıdır ve yapbozlar çocuğa bu kazanımları sağlar. Bugün, okul öncesi çocuklar...
 • Piczle Lines Zihinsel Gelişime Destek Oluyor

  by - Jul 15, 2016
  Analitik düşünme becerisi, çocuklar için hayatlarının geri kalan kısımları için önemli bir zihinsel gelişim evresidir. Çocuklar analitik düşünme becerisi kazanarak olaylara farklı bakış açılarıyla bakar ve eleştirel düşünme kabiliyeti elde ederler. Bunu sağlayan oyunlar da çocuklara...
 • GazziliPuzzles Oyun İncelemesi | iOS

  by - Jun 16, 2016
  Yapbozlar çocukların en çok sevdiği oyunlardır. Çocukları hem eğlendiren hem de onların zihinsel gelişimine katkı yapan bu oyunlar sadece gerçek hayatta değil, dijital dünyada da kendilerine yer buluyor. Biz de bu dijital yapboz oyunlarından birini inceledik:...
 • Çocuklar için Yapboz Oyun İncelemesi | iOS, Android

  by - May 22, 2016
  İlk yapbozun (puzzle) 1760 yılında Londra’da John Spilsbury tarafından yapıldığı kabul edilir. Bir harita yapımcısı olan John Spilsbury haritasını sert bir tahta üzerine yerleştirip, ülkelerin sınırlarını mobilyacılıkta kullanılan bir testere ile keserek ilk yapbozu (puzzle) yaratmıştır....
 • Mac, Izzy & Friends Oyun İncelemesi | IOS

  by - Mar 31, 2016
  Arkadaşlık, bir insanın hayatta başka insanlarla kendi iradesi ile kurduğu en büyük bağdır. Bir arkadaş da bir insan için her şeyden daha kıymetli olabilir. Bireyselleşmenin git gide yayıldığı çağımızda, arkadaşlıklar da yara alıyorlar haliyle. Çocuklar, bireyselleşmenin...
 • Shape Puzzle Word Learning Game Oyun İncelemesi |IOS

  by - Mar 4, 2016
  Bulmaca çözmek, yapbozlarla oynamak, çocuğun tümevarım yapmasına ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Zihinsel gelişimde, parçaları birleştirmek ve anlamlı bir sonuç çıkarmak önemli aşamalardandır. Bunu da en güzel şekilde yapboz oyunları sağlar. Biz, sadece yapboz değil, aynı...