montessori-egitimi

Çocuklara Özel Montessori Eğitiminin Önemi

Özellikle 0-6 yaş arası çocukların gelişiminde son derece etkili ve son yıllarda çok konuşulan montessori eğitimi nedir, çocuklara ne kazandırır?

Montessori eğitimi nedir?

Montessori eğitimi, çocukların bireysel anlamda kendi öğrenme hızlarına göre geliştirilmiş bir eğitim methodudur. Çocuk; neyi, ne zaman, nasıl, nerede ve nasıl istiyorsa o şekilde özgürce kendisinin deneyip, uğraşarak öğrenmesine izin verir. Çocuklar bu metotta ellerini özgürce kullanırlar. Soyutsallık birinci amaçtır. Önemli olan çocuğun kendi hür iradesi ile verdiği kararlar ve isteklerdir.

Montessori eğitimi; kalıplaşmış klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alıp, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerliyor. Çocukların eğitim ve öğretim hayatı boyunca sürekli olarak sınavlarla dolu bir yarışa sokulduğu düşünülürse, bu montessori eğitim tarzı özgür bireyler yetiştirme konusunda oldukça nokta atışı bir eğitim stilidir diyebiliriz.

Montessori eğitimi neyi amaçlar?

Bu eğitimle beraber amaç; özgürlük tanıyarak çocukların kişiliğinin oluşturulmasını gerçekleştirmek, kişiliğin gelişim sürecini desteklereyek çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesini ve sosyalleşmesini sağlamaktır.

Montessori eğitimini kim geliştirdi?

Montessori eğitimi adını, İtalya’nın bilim insanı ve ilk kadın doktoru olan Pedagog Maria Montessori’den almıştır. Maria Montessori çocukların; ödüllerden, cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından, toplu derslerden hoşlanmadıklarını; özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan, alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını gözlemledi. Eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak kurdu.

 Montessori Eğitiminin Çocuğa Kazandırdıkları Nelerdir?

Çalışkan, üretken ve enerjik olur.
Dikkatli ve motivasyonu yüksek bir çocuk olur.
Özgüveni yüksek bir birey olur.
Sosyal bir çocuk ve gelecekte sosyal bir birey olur.
Sorumluluk sahibi, her işini kendisi yapabilen ve tek başına yetebilen bir yetişkin olur.
Hem kendine hem de kendinden başka olan herkese ve her şeye saygı duymayı öğrenir.
Problem çözücü ve kriz yönetici özellikleri gelişir.
Hayattan zevk almaya çalışan, pozitif düşünceli ve dikkat yönü gelişmiş bir insan olur.